O EU projektu "Nabava radnog vozila-autodizalice u cilju obavljanja elektroinstalaterskih radova na visini"

Projekt: “Nabava radnog vozila-autodizalice u cilju obavljanja elektroinstalaterskih radova na visini” KK.03.2.1.06.1242

Tvrtka EL-GO d.o.o. je potpisala sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.1242 za provedbu projekta “Nabava radnog vozila-autodizalice u cilju obavljanja elektroinstalaterskih radova na visini” iz poziva za dostavu projektnih prijedloga “E-impuls”.

Svrha projekta je povećati konkurentnost i rast društva EL-GO d.o.o. kroz ulaganje u tehnološke i ljudske resurse što će doprinijeti povećanju prihoda od prodaje te novom zapošljavanju.

Društvo ima višegodišnje iskustvo u izradi i održavanju elektroinstalacija.

Specifični cilj projekta je povećanje kapaciteta društva za pružanje usluga izrade i održavanja elektroinstalacija kroz nabavu novog radnog stroja, auto dizalice koja zadovoljava najaktualnije standarde, a time će se osigurati novo zapošljavanje, pridobivanje novih kupaca što će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 402.054,00 HRK, od kojeg iznosa je 300.000,00 HRK sufinancirano bespovratnim sredstvima EU.

Kontakt osoba: Goran Petrović
E-mail: elgokvarner@gmail.com

Informacije o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima:
www.srukturnifondovi.hr

Informacije o Operativnom program Konkurentnost i kohezija:
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Našim klijentima osigurana je podrška od 0-24 h i izlazak na teren u roku 24 sata po dojavi.

1 + 4 =